We are from Austria

„I bin dei Apfel, du mei Stamm“ (Som tvoje jablko, ty môj strom) – spieva Rainhard Fendrich v príjemnej piesni, ktorá sa takmer stala rakúskou národnou hymnou, a to platí aj pre všetky nápoje LOBSTERS. Lebo: sú „Made in Austria“. Milujeme svoju vlasť a k tomu nám úplne spontánne napadne minimálne 257 dôvodov. Žiť tu je privilégium, žiť na „ostrove“ blaha, s čírymi jazerami, monumentálnymi vrchmi a bruchom plným Sacherovej torty. Samé klišé, ale: je v tom aj kus pravdy. Je tu proste super!

Aj preto je Rakúsko kolískou našich nápojov LOBSTERS, tu sa zrodila myšlienka, tu sa nachádza sídlo našej firmy a tu by sme chceli niečo vybudovať. Sme malá, čestná a priama firma. A tak to určite aj zostane. Rakúšania si v každom prípade vedia vychutnávať, preto hovoríme: na zdravie, na nás, na vás, na našu vlasť – a na štyri nápoje LOBSTERS!