GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is: LOBSTERS GmbH

Uw rechten als betrokkene

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan,
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
 • Verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen,
 • Beperking van de gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Overdraagbaarheid van gegevens, mits u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken.

Met een klacht kunt u te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de federale staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende schending.

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instanties en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring staan ​​vermeld. Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven,
 • de verwerking is nodig om een ​​contract met u te kunnen afhandelen,
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

de verwerking is noodzakelijk om gerechtvaardigde belangen te vrijwaren en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet openbaar te maken.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. We bewaren uw persoonsgegevens daarom alleen zo lang als nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na het respectieve doel of het verstrijken van deze termijnen worden de bijbehorende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Verzameling van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd door middel van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde website-inhoud correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
 • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals
 • Voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang voor de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. De ontvangers van de gegevens zijn alleen de verantwoordelijke instantie en, indien van toepassing, de verwerker.

Dergelijke anonieme informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken we ook zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een websiteserver naar uw harde schijf worden overgebracht. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens zoals B. IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we de navigatie voor u vergemakkelijken en ervoor zorgen dat onze website correct wordt weergegeven.

De door ons verzamelde gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden doorgegeven of aan persoonlijke gegevens gekoppeld.

U kunt onze website natuurlijk altijd zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat individuele functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Registratie op onze website

Bij het registreren voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten, worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, hebt u toegang tot inhoud en services die we alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt op elk moment te wijzigen of te verwijderen, indien nodig. Natuurlijk zullen we u ook te allen tijde informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen. Op uw verzoek corrigeren of verwijderen wij deze graag, voor zover er geen andersluidende wettelijke bewaarplicht bestaat.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsmethoden (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

Nieuwsbrief

Op basis van uw nadrukkelijke toestemming sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de door u verstrekte gegevens alleen voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of de registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de “dubbele opt-in” -procedure. Hiervoor loggen we de bestelling voor de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van de gevraagde reactie. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment herroepen. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link. U kunt zich ook op elk moment rechtstreeks op deze website uitschrijven of ons op de hoogte stellen van uw verzoek via de contactmogelijkheid aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt met vragen van welke aard dan ook via e-mail of contactformulier, geef ons dan uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen. Nadat uw verzoek is afgehandeld, worden persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (lees: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en internet zullen dan verdere gerelateerde diensten worden verleend. De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de websitebeheerder.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.

Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hiermee wordt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens voor deze website en voor deze browser verzamelt, zolang de cookie in uw browser blijft staan.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google-weblettertypen worden overgebracht naar het cachegeheugen van uw browser om te voorkomen dat ze meerdere keren worden geladen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Bij het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel ook onduidelijk of, en zo ja, voor welke doeleinden – dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gebruik van Adobe Typekit

We gebruiken Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Typekit is een service die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Ltd. wat ons toegang geeft tot een lettertypebibliotheek. Om de lettertypen die we gebruiken te integreren, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het lettertype downloaden dat vereist is voor onze website. Hierdoor krijgt Adobe de informatie dat onze website is geopend vanaf uw IP-adres. Meer informatie over Adobe Typekit is te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Adobe, die u hier kunt openen: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Ingesloten TouTube-video‘s

We embedden YouTube-video’s op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij krijgt YouTube te horen welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie over gebruikersgedrag verzamelen.

Als u de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video’s geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Sociale plug-ins

Op onze website worden sociale plug-ins van de onderstaande providers gebruikt. U herkent de plug-ins aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo.

Via deze plug-ins kan informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, naar de serviceprovider worden gestuurd en door de operator worden gebruikt. We voorkomen het onbewust en ongewenst verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider met een 2-klik-oplossing. Om een gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen wanneer de plug-in is geactiveerd, wordt het verzamelen van informatie en de verzending ervan naar de serviceprovider geactiveerd. We verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de sociale plug-ins of het gebruik ervan.

Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Momenteel moet worden aangenomen dat er een directe verbinding met de diensten van de provider tot stand komt en dat in ieder geval het IP-adres en apparaat gerelateerde informatie wordt geregistreerd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceprovider probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Raadpleeg de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve serviceprovider om erachter te komen welke specifieke gegevens worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: als u tegelijkertijd bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook u als bezoeker van een specifieke pagina identificeren.

We hebben de social media buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd: https://www.facebook.com/LOBSTERS.AT/
https://www.instagram.com/lobsters_drinks/

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Indien u via een door Google geplaatste advertentie op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt voor Maak conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u de instelling van een hiervoor benodigde cookie weigeren – bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies doorgaans deactiveert of uw browser zo instellen dat cookies van het domein “googleleadservices. com” zijn geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen, zolang u niet wilt dat meetgegevens worden geregistreerd. Als u al uw cookies in uw browser heeft verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde “cookie” opgeslagen, die het mogelijk maakt om de bezoeker te herkennen bij het bezoeken van websites die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina’s kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google.

Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u de remarketingfunctie van Google nog steeds niet wilt, kunt u deze altijd deactiveren door de juiste instellingen op http://www.google.com/settings/ads uit te voeren . Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties via het advertentienetwerk deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Wijziging van onze gegevensbeschermingsregels

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie: juhu@lobsters.at

De gegevensbeschermingsverklaring is gemaakt met de Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt.